Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Habrovany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Tel.: 541 637 111 
E-mail: info@pmo.cz

Závod Dyje
Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
ředitelka závodu – Ing. Marie Kutílková (Tel.: 541 637 602, E-mail: sekretariatzd@pmo.cz)

Přímý výkon správy toku – provoz Brno
K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov
vedoucí provozu – Ing. Bohuslav Štol (Tel.: 543 423 411, E-mail: provozbrno@pmo.cz)
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje pouze tento vodní tok na území obce Habrovany. 

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství v ř. km
Habrůvka 10102678 4-15-03-072 0,000 - 2,759

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: ST - oblast povodí Dyje: 
Jezuitská 13, 602 00 Brno
Tel.: 956 952 111, E-mail: ost52@lesycr.cz
vedoucí ST - Ing. Pavel Hopjan (Tel.: 724 523 973, E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz)

Příslušný správce VT na území obce - rajon 208:
Ing. Svatoslav Maršál (Tel.: 724 523 987, E-mail: svatoslav.marsal@lesycr.cz)
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Habrovany, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství v ř. km
Habrovanský p.
10200095 4-15-03-077 0,000 - 7,443
Vážanský potok
10189147 4-15-03-076 0,000 - 4,850
LP Vážanského potoka 10391086 4-15-03-076 0,000 - 2,325
Habrůvka 10102678 4-15-03-072 2,759 - 4,590
bezejmenný tok
10195906 4-15-03-077 0,000 - 1,426
bezejmenný tok
10189731 4-15-03-076 0,000 - 0,539

 

  • Vodní toky ve správě obce Habrovany
Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství v ř. km
bezejmenný tok 10188403 4-15-03-077 0,000 - 0,354