Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Habrovany 345, 683 01 Rousínov
Tel.: 517 374 274, E-mail: obec@habrovany.cz
Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 1
Tel.: 517 301 111, E-mail: posta@meuvyskov.cz

Odbor životního prostředí
vedoucí odboru -  RNDr. Jiří Kutálek
(Tel.: 517 301 540, E-mail: j.kutalek@meuvyskov.cz)


Oddělení vodního hospodářství - referenti:
Ing. Klára Hajková (Tel.: 517 301 546, E-mail: k.hajkova@meuvyskov.cz)
Ing. Luboš Zavadil (Tel.: 517 301 541, E-mail: l.zavadil@meuvyskov.cz)
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111, E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
E-mail: ozp@kr-jihomoravsky.cz
vedoucí odboru -  Ing. František Havíř
(Tel.: 541 651 572, E-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz)

Oddělení vodního a lesního hospodářství
vedoucí oddělení  -  Ing. Mojmír Pehal
(Tel.: 541 652 685, E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz)

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra