POVODŇOVÝ PLÁN obce Habrovany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-33079/2019/5419; ze dne 16. 08. 2019
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/003236/2019; ze dne 25. 07. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MV 72166/2019; ze dne 24. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 09. 2019
offline verze 18. 09. 2019
digitalizovaná verze 18. 09. 2019
databáze POVIS 18. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i