Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Hana Motlová 465 393 640
Lukáš Lešikar    

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Luboš Marek
Martin Sudík
Bohuslav Dušek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
hydraulické rypadlo Zdeněk Pejchl Horní Čermná 207
Nákladní automobil a další SDH Horní Čermná Horní Čermná 276

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování potravinami na území obce Horní Čermná

Subjekt Adresa
Konzum Horní Čermná 288

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Horní Čermná

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Místo shromáždění Horní Čermná 1, 561 56 Hana Motlová -- --
Škola Místo ubytování Horní Čermná 128, 561 56 Eva Trojková 100 --
Školní jídelna Místo stravování Horní Čermná 95, 561 56 Hana Hejlová -- 250