POVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Čermná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001668/2015; ze dne 21. 04. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VDH/15/10872; ze dne 21. 04. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO20176/2015-219/To; ze dne 02. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULA 20469/2015; ze dne 26. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 07. 2020
offline verze 21. 07. 2020
digitalizovaná verze 21. 07. 2020
databáze POVIS 21. 07. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i