Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Horní Čermná a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod 2 Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toků:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Pověřený pracovník:
Karel Lacman, 725 516 352

 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Horní Čermná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Čermná
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-020, 1-02-02-022
ID toku: 10170511

 

Vodní tok HMS 415
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-020
ID toku: 14000839

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-020
ID toku: 10170512

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-020
ID toku: 10170514

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Horní Morava U Dětského domova 263 772 11 Olomouc 

Přímý výkon správy toků:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk

Pověřený pracovník:
Antonín Spáčil, 724 270 671
Vodní tok Moravská Sázava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-003
ID toku: 10100059

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-004
ID toku: 10207333

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-004
ID toku: 10191608

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-004
ID toku: 10196499

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-004
ID toku: 10199883

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové 

Pověřený pracovník:
Karel Muška, 956 953 242

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Horní Čermná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Tisecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-017
ID toku: 10170501

 

Vodní tok Chudobský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-003
ID toku: 10194456

 

Vodní tok Bájský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-021
ID toku: 10185395

 

Vodní tok Olšovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-003
ID toku: 10194692

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-004
ID toku: 10205958

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-021
ID toku: 10170522

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-021
ID toku: 10170519

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-022
ID toku: 10170528

 

Vodní tok LP Chudobského potoka č. 18
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-003
ID toku: 10188989

 

Vodní tok LP Moravské Sázavy v km 46.600 č. 8
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-003
ID toku: 10187977

 

Vodní tok PP Moravské Sázavy č. 1
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-003
ID toku: 10205442

 

Vodní tok PP Mor. Sázavy v km 47,500 č. 3 
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-003
ID toku: 10195591

 

Vodní tok PP Chudobského p. č. 16
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-003
ID toku: 10206786

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-004
ID toku: 10199165