Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Horní Čermná a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod 2 Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí: Stanislav Musílek, Tel.: 495 088 270, E-mail: musileks@pla.cz

Pověřený pracovník:
Karel Lacman, Tel.: 725 516 352
 Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Horní Čermná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název toku IDVT ČHP
Čermná 10170511 1-02-02-020, 1-02-02-022
* 14000839 1-02-02-020

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava U Dětského domova 263 772 11 Olomouc 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí: David Čížek, DiS., Tel.: 583 301 292, E-mail: provozsumperk@pmo.cz
 Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název toku IDVT ČHP
Moravská Sázava 10100059 4-10-02-003, 4-10-02-004
* 10207333 4-10-02-004
* 10191608 4-10-02-004
* 10196499 4-10-02-004

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí: Ing. Tomáš Sajdl, Tel.: 956953201, E-mail: ost53@lesycr.cz

Pověřený pracovník:
Karel Muška, Tel.: 956 953 242, E-mail: karel.muska@lesycr.cz
 Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Horní Čermná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název toku IDVT ČHP
Chudobský potok 10194456 4-10-02-003
Bájský potok 10185395 1-02-02-021
* 10205958 4-10-02-004
* 10170522 1-02-02-021
PP Hájského potoka v osadě Brod č. 1 10170519 1-02-02-021
PP Moravské Sázavy č. 1 10205442 4-10-02-003
* 10199165 4-10-02-004