Hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Horní Čermná a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Čermná odvodňuje území obce Horní Čermná a městyse Dolní Čermná. Délka toku činí zhruba 13,7 km. Pramení v nadmořské výšce kolem 580 m v polích u obce Výprachtice. Odtud stéká do místní části Nepomuky spadající pod obec Horní Čermná v místech, kde byl vybudovaný suchý poldr. Poté protéká samotnou obcí Horní Čermná, kde se do něj vlévá Bájský potok. Poté protéká potok obcí Horní Čermná a dostává se na území městyse Dolní Čermná. Na území městyse se potok vlévá do Čermenského rybníku, kde se k němu připojuje i tok Bobravka dlouhý 3,24 km. Poté Čermná protéká městysem a u Petrovic se do něj vlévá další bezejmenný tok. Tok Čermná je levostranným přítokem Tiché Orlice kam se vlévá po dalších 1200 metrech a spadá do povodí Labe. Katastrálním územím obce Horní Čermná protéká také tok Moravská Sázava spadající do povodí Moravy. Moravská Sázava protéká pouze extravilánem obce a ani žádné její menší přítoky nezasahují do intravilánu obce, proto nezpůsobuje škody v obci a není zahrnuta v povodňovém plánu.

Vodní toky na území obce Horní Čermná

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Horní Čermná

Přehled vodních nádrží na území obce Horní Čermná naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".
Na území obce Horní Čermná u místní části Nepomuky se nachází protipovodňový suchý poldr, který významně pomohl snížit extrémní průtoky na vodním toku Čermná.