Hladinoměry - Horní Čermná

Horní Čermná (Bájský potok)

Automatický hladinoměr (hlásný profil kategorie C) na mostní konstrukci u č. p. 303. v obci Horní Čermná.
Obec dále varuje městys Dolní Čermná a obec Petrovice, které se nachází na toku Čermná pod obcí a předává informace o vývoji PK ORP Lanškroun.

Horní Čermná HP1 (Čermná)

Hlásný profil kategorie C na mostní konstrukci u č. p. 236. V hlásném profilu není stanoven I. SPA.
Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od spodní hrany mostní desky.
Obec dále varuje městys Dolní Čermná a obec Petrovice, které se nachází na toku Čermná pod obcí.

Horní Čermná HP2 (Čermná)

Vtok do krytého kanálu (hlásný profil kategorie C) za č. p. 54. V hlásném profilu není stanoven I. SPA.
Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od spodní hrany mostní desky.
Obec dále varuje městys Dolní Čermná a obec Petrovice, které se nachází na toku Čermná pod obcí.