Hladinoměry - Horní Čermná

Horní Čermná (Bájský potok)

Automatický hladinoměr (hlásný profil kategorie C) na mostní konstrukci u č. p. 303 v obci Horní Čermná.
Obec dále varuje městys Dolní Čermná a obec Petrovice, které se nachází na toku Čermná pod obcí a předává informace o vývoji PK ORP Lanškroun.

Výprachtice (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Výprachtice (Moravská Sázava) se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Moravská Sázava v jižní části intravilánu obce Výprachtice. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován městem Lanškroun.

Výprachtice (Sázavský potok)

Hlásný profil kategorie C Výprachtice (Sázavský potok) se nachází na mostní konstrukci přes Sázavský potok na jihovýchod od intravilánu obce Výprachtice. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován městem Lanškroun.