Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Lanškroun.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Horní Čermná.

Osoby na území obce Horní Čermná budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V obci Horní Čermná při povodních pravidelně dochází k zaplavení místní komunikace v okolí domu č. p. 303. Jelikož se jedná o slepou ulici a objízdná trasa je možná pouze po nezpevněných účelových komunikacích není možno zaručit její sjízdnost v době povodně. Teoreticky by mohlo dojít k zaplavení a uzavření i některých dalších silnic. Objízdné trasy budou stanoveny na základě situace předsedou povodňové komise obce Horní Čermná nebo policií ČR. »
Dopravní omezení na území obce Horní Čermná
Objízdné trasy na území obce Horní Čermná 

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.