Hladinoměry - Hostašovice

Hostašovice (Hrázkový potok)

Hlásný profil kategorie C. Nachází se na Hrázkovém potoce v propustku pod silničním mostem hlavní komunikace ve směru na Straník u č. p. 6. Provozovatelem stanice je obec Hostašovice.

Hostašovice (Vrchhůra)

Pro monitoring kritických průtoků byl v obci Hostašovice zřízený pomocný hlásný profil kategorie C. Nachází se na trubní vpusti u domu č. p. 57. Profil monitoruje hlídková služba obce. Provozovatelem stanice je obec Hostašovice.