POVODŇOVÝ PLÁN obce Hostašovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 07179/922/45.15/2015; ze dne 27. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/002456/2015; ze dne 22. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/56142/2015; ze dne 05. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2020
offline verze 30. 09. 2020
digitalizovaná verze 30. 09. 2020
databáze POVIS 30. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i