Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nový Jičín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Hostašovice.

Osoby na území obce Hostašovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě zneprůjezdnění hlavní komunikace III/05716 vedoucí obcí Hostašovice směrem na obec Straník vede objízdná trasa po silnici I/57 (silnice I. třídy spojující Valašské Meziříčí a Nový Jičín) přes obec Hodslavice. Napojení na silnici I/57 je možné také od obce Straník. Je-li neprůjezdná i tato komunikace I/57, vede objízdná trasa ve směru z Valašského Meziříčí přes obce Lešná a Palačov na silnici I/48 spojující Nový Jičín s Hranicemi na Moravě. Napojení na tuto objízdnou trasu je z Hostašovic možné také přes sousední obec Lešná - Jasenice. »
Dopravní omezení na území obce Hostašovice
Objízdné trasy na území obce Hostašovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.