Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hostašovice 44, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 712 841, 702 020 294
E-mail: podatelna.ou@hostasovice.cz
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Tel: 556 768 222 (ústředna)
Fax: 556 768 289 (podatelna)
E-mail: e-podatelna@novyjicin-town.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Eva Bártková
Tel.: 556 768 294, 603 818 893
E-mail: eva.bartkova@novyjicin.cz

Oddělení vodního hospodářství
 
Vedoucí oddělení - Ing. Marek Blahuš
Tel: 556 768 202
E-mail: marek.blahus@novyjicin.cz

Vodohospodářské havárie:
 731 532 933
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-podatelna: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra