Srážkoměry - Hostašovice

Hostašovice

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu vodojemu u č. p. 219. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Kojetín

Srážkoměrná stanice se nachází na kopci Svinec severně od intravilánu města Kojetín v nadmořské výšce 537 m. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Mořkov

Srážkoměrná stanice se nachází na louce ve střední části intravilánu obce Mořkov. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava.

Starý Jičín - Petřkovice

Automatická srážkoměrná stanice je umístěna na obecní budově - objekt č. p. 57 v místní části Petřkovice. Provozovatelem srážkoměru je obec Starý Jičín.