Hladinoměry - Hradištko

Kamenný Přívoz (Sázava)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě č. 105-009 v obci Kamenný Přívoz na parcele č. 115 na řece Sázavě, přibližně 6 km protiproudně od obce Hradištko. Jedná se o automatické hladinoměrné čidlo s vodočetnou latí, vybavené automatickým sběrem dat. Hlásný profil spravuje obec Hradištko. Obec dále varuje město Jílové u Prahy (místní části Luka pod Medníkem, Žampach), obec Hradištko, které se nachází dále na vodním toku Sázava a dále ORP Černošice.

LG Pikovice (Sázava)

Limnigraf Povodí Vltavy, státní podnik. Hlásný profil nemá stanovené SPA.

Nespeky (Sázava)

Hlásný profil kat. A se nachází v obci Nespeky. Provozovatelem je ČHMÚ Praha. Je umístěn cca 750 m pod pevným jezem v Nespekách.

 

odtok VD Štěchovice (Vltava)

Hladinoměr kategorie C monitoruje odtok z vodního díla Štěchovice a je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik. Profil nemá stanoveny hodnoty SPA.

Štěchovice (Kocába)

Hladinoměr kategorie B je umístěn na levém břehu Kocáby blízko ul. Na Kocábě. Provozovatelem je ČHMÚ.

VD Slapy (Vltava)

Hladinoměr kategorie A monitoruje odtok z vodního díla Slapy a je vybaven automatickým přenosem dat. Provozuje jej Povodí Vltavy, státní podnik. Tento hlásný profil je směrodatný pro úsek od VD Slapy až po Vrané nad Vltavou. Profil byl vyřazen z operativních hlásných profilů