Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Tomáš Havlíček Brunšov 195, 252 09 Hradištko --
František Tošnar Brunšov 223, 252 09 Hradištko 257 740 905
František Pokorný Brunšov 1500, 252 09 Hradištko 257 740 272
Antonín Dolejší Ke Stezce 46, 252 09 Pikovice --
Bohumil Dalibaba Na Výsluní 131, 252 09 Pikovice --
Jindra Krištůfek Nádražní 1, 252 09 Pikovice --
Jan Zeman Pod Holákem 90, 252 09 Pikovice --

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

 Tok řeky Vltavy

Hlídka Oblast Jméno a příjmení Adresa Telefon
Hlídka č. 1 Místní část Brunšov Otakar Havlíček
Hlídka č. 1 Místní část Brunšov František Tošnar
Hlídka č. 2 Místní část Šlemín Jiří Auterský
Hlídka č. 2 Místní část Šlemín František Pokorný

 

 Tok řeky Sázavy

Hlídka Oblast Jméno a příjmení Adresa Telefon
Hlídka č. 1 Místní část Pikovice Antonín Dolejší
Hlídka č. 1 Místní část Pikovice Bohumil Dalibaba
Hlídka č. 2 Místní část Pikovice Jindra Krištůfek
Hlídka č. 2 Místní část Pikovice Jan Melich
Hlídka č. 3 Místní část Pikovice Vladimír Drahoš
Hlídka č. 3 Místní část Pikovice Jan Zeman

 

Povodňové hlídky provádějí kontrolu přidělených úseků při I. SPA v následně uvedených časech :

7,00 – 8,00 hod., 11,00 – 12,00 hod., 15,00 – 16,00 hod., 20,00 – 24,00 hod.
Při II. a III. SPA provádí hlídky pochůzky kolem toku častěji, cca po 1 až 2 hodinách.
Členové povodňové hlídky po každé prohlídce provedou zápis do povodňové knihy o zjištěném stavu toku.

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Tatra 148 UDS Bagr - 2x
Tatra 148 sklápěcí - 2x
Autodoprava Neužil Rajchardov 296, 252 09 Hradištko 728 919 080
LIAZ 110 sklápěcí - 1x Autodoprava Volešák Rajchardov 154, 252 09 Hradištko 602 225 702
Multicar MP 10 vysokozdvižná plošina - 1x ELMONSTAV Svoboda -- 603 433 125
Bagr Caterpillar - jedno vozidlo - 1x
Škoda 706 kontejner - jedno vozidlo - 1x
Autodoprava Martin Cienciala Hlavní 125, 252 07 Štěchovice 602 371 372
AVIA 31 A speciální hasičská - 1x
Tatra 148 speciál cisternová stříkačka
Tatra 815 CAS 32 speciál - 1x
SDH Hradištko SDH Hradištko, Hradištko 252 09 604 964 928
ŠKODA 706 RTH speciální stříkačka SDH Pikovice Hradišťko, 252 09 Hradištko 602 580 717
KAROSA 737 Jaroslav Předota
Autobusová doprava
-- 602 231 823
Traktor ZETOR - 2x  NATURAL spol s. r. o.  Hradištko 123, 252 09 Hradištko 602 705 012

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Hradištko

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ČMSCH Hradištko 123 Josef Honzourek 36 --
Budova TJ Hradištko Hradištko 379 Ing. L. Vondrášek 90 --