POVODŇOVÝ PLÁN obce Hradištko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 30098/2015; ze dne 10. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002584/2015; ze dne 25. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUCE 48707/2015 OZP/V/Ja; ze dne 31. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 05. 2015
offline verze 25. 05. 2015
digitalizovaná verze 25. 05. 2015
databáze POVIS 25. 05. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i