Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Chovatelů 500, Hradištko 252 09
Tel.: 257 740 441-2
E-mail: obec@hradistko.cz
Pracoviště Černošice:
Riegrova 120, 252 28  Černošice

Tel: 221 982 111
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz

Pracoviště Praha:
Podskalská 19, 120 00  Praha 2

Tel.: 221 982 111
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz

Oddělení vodního hospodářství - Dana Čechová
Tel: 221 982 386, 724 005 981
E-mail: dana.cechova@mestocernosice.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
Fax: 257 280 203
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra