Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24  Praha 5
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21  Praha 5

Přímý výkon správy toku:
PS 7 Želivka a Sázava, P. O. BOX 18, 285 22 Zruč nad Sázavou
PS 5 Vltava a přítoky, Grafická 36, 150 21  Praha 5

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Vltava
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-113
ID toku: 10100001

 

Vodní tok Sázava
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-113, 1-08-03-181
ID toku: 10100005

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-181
ID toku: 10267411

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-181
ID toku: 10272401

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov, 256 01

Pracoviště:
Územní pracoviště Dolní Vltava, Tyršova 1902, Benešov, 256 01

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Hradištko, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-083
ID toku: 10252126

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-113
ID toku: 10279930

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-181
ID toku: 10279016

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-113
ID toku: 10261539

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-181
ID toku: 10268350

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-181
ID toku: 10264635

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-113
ID toku: 10255009

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-113
ID toku: 10270199

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-181
ID toku: 10263244