Hladinoměry - Jaroslavice

Strachotice (Daníž)

Automatické hladinoměrné čidlo na mostě přez potok Daníž v jižní části katastru obce Strachotice. Provozovatel dále předává informace o vývoji situace obci Jaroslavice a příslušné ORP (Znojmo).

Tasovice (Dyje)

Automatické hladinoměrné čidlo na mostě přes řeku Dyji v obci Tasovice. Obec dále varuje obce Krhovice a Strachotice, které se nachází na toku Dyje pod obcí Tasovice a příslušnou ORP (Znojmo). Provozovatelem je SO Dyje.

Znojmo (Dyje)

Hlásný profil kat. A leží na řece Dyji v jejím ř. km 132,7. Nachází se 200 m pod VD Znojmo na levém břehu, u Muzea motorismu č. p. 600/44, ulice Koželužská. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.