Hladinoměry - Jaroslavice

Strachotice (Daníž)

Automatický hlásný profil kat. C je umístěný na mostě přes potok Daníž v jižní části katastru obce Strachotice. Provozovatel dále předává informace o vývoji situace obci Jaroslavice a příslušné ORP (Znojmo).Provozovatelem je SO Dyje.

Tasovice (Dyje)

Automatické hladinoměrné čidlo je umístěno na mostě přes řeku Dyji, v ř. km 23,15 v obci Tasovice. Provozovatelem je SO Dyje.

Znojmo (Dyje)

Hlásný profil kat. A leží na řece Dyji v jejím ř. km 119.59. Nachází se 200 m pod VD Znojmo na levém břehu, u Muzea motorismu č. p. 600/44, ulice Koželužská. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.