Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Přímý výkon správy toku:
Provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo
Vodní tok Dyje
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -079
ID toku: 10100006

 

Vodní tok Mlýnská strouha, Dyjskomlýn. náhon (Stará Dyje)
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-079, -085/1
ID toku: 10100171

 

Vodní tok Daníž
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-084, -085/1
ID toku: 10100205

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1
ID toku: 10192183

 

  • Vodní toky ve správě ostatní správce
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-079
ID toku: 10202344

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -079
ID toku: 10197338

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-079
ID toku: 10194382

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1
ID toku: 10193766