Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Jaroslavice je při povodni ohrožováno zhruba 119 budov s číslem popisným, ležících v záplavovém území toku Daníž, které trvale obývá zhruba 332 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Následující objekty v záplavovém území, nebo jeho blízkosti, mohou být při povodni zdrojem ohrožení

Objekt Firma Adresa Telefon
Čerpací stanice SWISS TANK s.r.o. Hrádecká, 671 28 Jaroslavice  
ČOV DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice 515 275 123
Zemědělské družstvo JAROPRODUKT spol. s r.o. Školní 470, 67128 Jaroslavice  515 275 228
Zemědělská výroba Výroba a prodej zeleniny, Jan Gazda Družstevní 77, 67128 Jaroslavice

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Jaroslavice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Jaroslavice u předsedy povodňové komise obce.