Hladinoměry - Kobylnice

Jiříkovice (Romza)

Hlásný profil v podobě značek stupňů povodňové aktivity a hladinoměrného čidla ve správě obce Jiříkovice se nachází na mostku u sběrných surovin.

Podolí (Říčka - Zlatý potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází asi kilometr proti proudu od intravilánu Podolí. Nachází se na mostní konstrukci poblíž Zukalova Mlýna. Provozovatelem hladinoměru je obec Podolí.

Sokolnice (Říčka - Zlatý potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v intravilánu obce Sokolnice na mostě silnice č. II/418. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje obec Měnín, která se nachází na toku Říčka pod obcí Telnice. Vlastníkem a provozovatelem hladinoměru je obec Telnice.

Šlapanice (Říčka - Zlatý potok)

Hlásný profil kategorie C v podobě vodoměrné latě a čidla pod správou města Šlapanice je umístěný u zatrubnění vodního toku na náměstí u č. p. 4.