Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kobylnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov
Vedoucí provozu: Ing. Bohuslav Štol
Tel.: 543 423 441
E-mail: provozbrno@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky v obci Kobylnice. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Říčka (Zlatý potok) 4-15-03-1040-0-00 10100107
Pracký potok 4-15-03-1030-0-00 10198207

 

  • Vodní toky, u nichž se správce neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky v obci Kobylnice, u nichž není určen správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
bezejmenný tok 4-15-03-1030-0-00, 4-15-03-1040-0-00 10205324
bezejmenný tok 4-15-03-1040-0-00 10186936
bezejmenný tok 4-15-03-1040-0-00 15001457