Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Ing. Lubomír Šmíd 606 766 476
Alena Ulbrichová 775 565 143
Michael Ulbrich   774 318 229
Martina Zlatníková   605 568 511

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Ing. Lubomír Šmíd 606 766 476
Alena Ulbrichová 775 565 143
Michael Ulbrich   774 318 229
Martina Zlatníková   605 568 511

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Malotraktor obec Kobylnice Alena Ulbrichová
Lopaty obec Kobylnice Alena Ulbrichová
Stavební mechanizace Horáček a Pavlíček autodopravce  
 CAS 20 Obec - ZJ SDH

Richard Bílý

Lukáš Žáček 

Plovoucí čerpadlo

Obec - ZJ SDH Jiří Pecl

Motorová pila

Obec - ZJ SDH Alena Ulbrichová

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Kobylnice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ a MŠ Kobylnice Shromáždění, nouzové ubytování a stravování Na Budínku 80, 664 51 Kobylnice

Michael Ulbrich

Michaela Bubíková

80 200
Klubovna hasičské zbrojnice Nouzové ubytování       15 --
Klubovna v budově č. p. 42 Nouzové ubytování Na Budínku 42, 664 51 Kobylnice     10  -- 
Zasedací místnost Obecního úřadu Nouzové ubytování Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice     15  -- 
Sál sokolovny Nouzové ubytování  Za Dvorem 223, 664 51 Kobylnice      100 __