Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE KOBYLNICE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kobylnice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem v obci Kobylnice je Říčka (Zlatý potok)Říčka (Zlatý potok)  je 38,9 km dlouhý vodní tok, jehož plocha povodí činí 144,3 km². Říčka pramení jižně od obce Bukovinka v nadmořské výšce 470 m n. m. a na horním toku protéká přírodním parkem Říčky. Na pomezí horního a středního toku se zařezává hluboko do vápencového údolí Moravského krasu. Blízko Ochozu u Brna, u místa zvaného Hádek, se nachází periodický vývěr, který za vyšších vodních stavů slouží naopak jako ponor (tzv. estavela). Zde se také nachází první z nádrží na jejím toku, rybník Pod Hádkem. Nedaleko tohoto místa se Říčka propadá do několika hlubokých šachtovitých otvorů a dále pokračuje pouze jako suché údolí v délce asi 1 km. Zde se nacházejí významné jeskyně této části Moravského krasu - Ochozská jeskyně, Pekárna, Netopýrka či Švédův stůl.

Podélný sklon vodního toku Říčka (Zlatý potok)

Vodní toky na území obce Kobylnice

Pod Ochozskou jeskyní přijímá Říčka zprava Ochozský potok a vstupuje do svého středního toku, vedeného stále hluboko zaříznutým zalesněným údolím s několika výraznými meandry. Na toku se nachází několik mlýnů a nádrží. Údolí je intenzivně využíváno obyvateli Brna pro příměstskou rekreaci. Jeho úsek přilehlý k brněnské části Líšeň se nazývá Mariánské údolí. 

Na dolním toku Říčka vtéká do bezlesé zemědělské krajiny Dyjsko-svrateckého úvalu a je převážně vedena regulovaným korytem. Kvalitou vody se jedná o silně znečištěný tok. Protéká obcemi Podolí, Bedřichovice, Šlapanice, Kobylnice, Sokolnice (kde protéká i zámeckým parkem a oborou), Telnice a Měnín. Od soutoku s Rokytnicí u Ponětovic nese též jméno Zlatý potok.

Říčka se u Měnína vlévá do řeky Litavy na jejím říčním kilometru 7,2 v nadmořské výšce 185 m n. m.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Kobylnice

Přehled vodních děl na území obce Kobylnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Kobylnice se nachází celkem 2 vodní nádrže. Více informací o vodních nádržích jsou k dispozici v kapitole Odtokové poměry.