POVODŇOVÝ PLÁN obce Kobylnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM071772/2017-419/Ro; ze dne 12. 12. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/182908-17/BER; ze dne 11. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 01. 2018
offline verze 15. 01. 2018
digitalizovaná verze 15. 01. 2018
databáze POVIS 15. 01. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i