Hladinoměry - Kostelní Lhota

Církvice (Výrovka)

Hlásný profil kat. C ve správě Dobrovolného svazku obcí Pečecký region je umístěn na mostu č. 33333-3 u objektu č. p. 50 v k. ú. Nesměň u Zásmuk. Zařízení je ukotveno do betonové zdi zábradlí.

Český Brod (Šembera)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik se nachází v Českém Brodě na mostku poblíž koupaliště, pravý břeh.

Doubravčany (Výrovka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě silnice č. I/31 přes Výrovku v Doubravčanech (místní části města Zásmuky). Profil je osazen hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Kóta nuly vodočtu je 278,65 m n. m.
Majitelem a provozovatelem je obec Klášterní Skalice.

Kouřim (Výrovka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na středové klenbě mostu ulice Kolínská v blízkosti domu č. p  219. Profil je osazen hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Zařízení je ukotveno do zábradlí.
Majitelem a provozovatelem je DSO Pečecký region.

Plaňany (Výrovka)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části městyse Plaňany na pravém břehu Výrovky u železniční stanice. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: od ústí Bečvárky po ústí do Labe. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Praha.

Vrbová Lhota (Výrovka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě na řece Výrovce (ř. km 10,63). Hladinoměr slouží k monitorování výšky hladiny u stavidla. Povodňová komise obce Kostelní Lhota předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňové komisi obce Zvěřínek a Písty a příslušnému ORP (Nymburk).