Hladinoměry - Kostelní Lhota

Církvice (Výrovka)

Hlásný profil kat. C ve správě Dobrovolného svazku obcí Pečecký region je umístěn na mostu č. 33333-3 u objektu č. p. 50 v k. ú. Nesměň u Zásmuk. Zařízení je ukotveno do betonové zdi zábradlí.

Český Brod (Šembera)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik se nachází v Českém Brodě na mostku poblíž koupaliště, pravý břeh.

Doubravčany (Výrovka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Klášterní Skalice je umístěn na zábradlí silničního mostu č. 2-006 ve městě Zásmuky - místní části Doubravčany. Kóta nuly vodočtu je 278,65 m n. m. Profil sleduje hlídková služba obce Klášterní Skalice.

Kouřim (Výrovka)

Hlásný profil kat. C ve správě Dobrovolného svazku obcí Pečecký region je umístěn na středové klenbě mostu č. 33418-2 v ul. Kolínská v blízkosti objektu č. p. 219 ve městě Kouřim. Zařízení je ukotveno do zábradlí.

Plaňany (Výrovka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ se nachází v Plaňanech na mostu u nádraží ČD, pravý břeh.

Vrbová Lhota (Výrovka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě na řece Výrovce (ř. km 10,63). Hladinoměr slouží k monitorování výšky hladiny u stavidla. Povodňová komise obce Kostelní Lhota předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňové komisi obce Zvěřínek a Písty a příslušnému ORP (Nymburk).

Žíšov (Výrovka)

Hlásný profil kat. C ve správě Dobrovolného svazku obcí Pečecký region je umístěn na mostu u objektu č. p. 50 v obci Vavřinec, místní části Žíšov.