Hladinoměry - Kostelní Lhota

Český Brod (Šembera)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik se nachází v Českém Brodě na mostku poblíž koupaliště, pravý břeh.

Plaňany (Výrovka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ se nachází v Plaňanech na mostu u nádraží ČD, pravý břeh.

Vrbová Lhota (Výrovka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě na řece Výrovce (ř. km 10,63). Hladinoměr slouží k monitorování výšky hladiny u stavidla. Povodňová komise obce Kostelní Lhota předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňové komisi obce Zvěřínek a Písty a příslušnému ORP (Nymburk).