Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Kostelní Lhota

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kostelní Lhota a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastr obce je ohraničen toky Výrovka a Šembera. Severně od obce se říčka Šembera vlévá do Výrovky, která je levostranným přítokem Labe.

Řeka Výrovka je dlouhá 61,89 km, její povodí má rozlohu 544,2 km2 a pramení v Kochánově v nadmořské výšce 492,5 m. Teče převážně severním směrem. Průměrný průtok u ústí nedaleko Píst u Nymburka činí 1,94 m3/s. Protéká Uhlířskými Janovicemi, Kouřimí, Plaňany, Radimí, Dobřichovem a Písty.

Šembera je levostranný přítok Výrovky, která je u obce Kostomlátky levým přítokem Labe. Délka jejího toku je 28,2 km. Plocha povodí 190,0 km². Šembera pramení severně od Jevan. Teče Českým Brodem, Klučovem a Poříčany. Ústí do Výrovky, u obce Zvěřínek, na jejím 3,4 říčním kilometru. Pod obcí Doubravčice je tok Šembery zahlouben v údolí s balvanitým řečištěm a skalkami na březích.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Výrovka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Plaňany, Výrovka 21,50 0,764 7,0 21,2 30,2 58,9 75,0
Hlásný profil kat. B, Český Brod, Šembera 16,55 0,149 2,6 8,1 11,5 22,7 29


Vodní toky na území obce Kostelní Lhota

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Kostelní Lhota

Přehled vodních děl na území obce Kostelní Lhota naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Kostelní Lhota se nachází celkem 3 vodní nádrže, které by v době povodně neměly ohrožovat intravilán obce. Jejich podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.