POVODŇOVÝ PLÁN obce Kostelní Lhota

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2019/014978; ze dne 15. 04. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUNYM-100/38735/2020/Kra; ze dne 11. 05. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 04. 2022
offline verze 07. 04. 2022
digitalizovaná verze 07. 04. 2022
databáze POVIS 07. 04. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i