Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská
Tel.: 325 599 019, 604 442 629
E-mail: ou@kostelni-lhota.cz
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
Tel.: 325 501 401
Fax.: 325 514 283
E-mail: zivotni@meu-nbk.cz

Vodní hospodářství - Ing. Kraumanová Martina
Tel: 325 501 402
E-mail: martina.kraumanova@meu-nbk.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 562
Fax.: 257 280 203
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra