Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nymburk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Kostelní Lhota.

Osoby na území obce Kostelní Lhota budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může ojediněle dojít až k zaplavení a následnému nezprůjezdnění silnice II/611 směrem k Pískové Lhotě nebo k obci Sadská. Při nezprůjezdnění obou směrů zároveň by se stala Kostelní Lhota zcela odříznutá. Potom lze využít pouze únikové cesty směrem na obec Pečky. »

Dopravní omezení na území obce Kostelní Lhota

Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha
říční km
Kostelní Lhota - Písková Lhota Při povodních může docházet k nahromadění materiálu, které může vézt až k ucpání mostu. Následně může dojít k poškození kontrukce mostu a tím k následnému nezprůjezdnění silnice II/611 směrem k Pískové Lhotě Výrovka 7.37
Kostelní Lhota - Sadská Při povodních může ojediněle dojít až k zaplavení a následnému nezprůjezdnění silnice II/611 směrem k obci Sadská Šembera

2.76

Objízdné trasy na území obce Kostelní Lhota

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy
Úniková cesta Kostelní Lhota Při povodních může ojediněle dojít až k nezprůjezdnění silnice II/611 směrem k Pískové Lhotě nebo k obci Sadská. Při nezprůjezdnění obou směrů zároveň by se stala Kostelní Lhota zcela odříznutá. Potom lze využít pouze únikové cesty směrem na obec Pečky.

Dopravní omezení na území obce Kostelní Lhota
Objízdné trasy na území obce Kostelní Lhota

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.