Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kostelní Lhota a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik      
Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 088 111
E-mail: 
vhd@pla.cz


Závod Roudnice nad Labem
Nábřežní 311,

413 01  Roudnice nad Labem

Provozní středisko Kostomlaty nad Labem - přímý výkon správy toku
Kostomlaty nad Labem 64,

289 21  Kostomlaty nad Labem
vedoucí provozního střediska: Tel.: 325 538 372
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Kostelní Lhota, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Výrovka 10100044 1-04-06-031, -033
Šembera 10100173 1-04-06-049
Milčický potok (Prokopka) 10185568 1-04-06-048
Bezejmenný tok 10179197 1-04-06-049
Chvalovický p. 10179176 1-04-06-048
Pečecký p. 14000531 1-04-06-048
Bezejmenný tok 10218620 1-04-06-031
Bezejmenný tok 10179199 1-04-06-049
Bezejmenný tok 10179200 1-04-06-049

       

  • Vodní toky bez uvedení správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10179187 10179187 1-04-06-048
HMZ 10179186 10179186 1-04-06-048
Bezejmenný tok 10178945 1-04-06-031
HMZ 10178942 10178942 1-04-06-031
Příkop 10178944 1-04-06-031