Hladinoměry - Lochovice

Čenkov (Litavka)

Hlásný profil kat. A je ve správě ČHMÚ. Vodočetná lať a hladinoměrné čidlo jsou na levém břehu Litavky, u vjezdu do firmy Kostal Kontakt Systeme GmbH.