POVODŇOVÝ PLÁN obce Lochovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka
Č. j.: 31326/2019/323; ze dne 17. 05. 2019
Lesy České Republiky, s.p.
Č. j.: LCR955/001190/2019; ze dne 10. 05. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: MUHO/14300/2019; ze dne 18. 06. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 05. 2024
offline verze 24. 05. 2024
digitalizovaná verze 24. 05. 2024
databáze POVIS 24. 05. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i