Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lochovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Přímý výkon správy toku:
Závodu Berounka - PS 6 Beroun, Hněvkovského 290/8, 266 01 Beroun
Vedoucí provozního střediska: Ing. Zdeněk Košlík
tel.: 311 625 884; mob.: 724 212 363; e-mail: zdenek.koslik@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Lochovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Litavka 10100052 1-11-04-015,016,017
Otmíčský potok 10278461 1-11-04-032
* (bezejmenný tok) 10282218 1-11-04-015
Od Kočvár 10270571 1-11-04-032
* (bezejmenný tok) 10250988 1-11-04-015
* (bezejmenný tok) 10271513 1-11-04-017
* (bezejmenný tok) 10253954 1-11-04-017

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň
Vedoucí správy toků: František Šampalík
tel.: 956 955 111, e-mail: frantisek.sampalik@lesycr.cz

Rajon 504 - příslušný správce VT na území obce Lochovice:
Ing. Luboš Redlich
mob.: 725 929 136, tel.: 956 955 504, e-mail: lubos.redlich@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Lochovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Podlužský potok 10244883 1-11-04-016
* (bezejmenný tok) 10267280 1-11-04-016

 

  • Obec Lochovice
Název vodního toku IDVT ČHP
* (bezejmenný tok) 10258151 1-11-04-017

 

  • Správce se neurčuje

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
* (bezejmenný tok) 10250729 1-11-04-017
* (bezejmenný tok) 10270076 1-11-04-016
* (bezejmenný tok) 10266911 1-11-04-017