Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Hořovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Lochovice.

Osoby na území obce Lochovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření silnice II/118 pod železničním viaduktem u Obory Podlužským potokem. Pěší mohou přejít po trati, pro těžkou techniku vede objížďka po trase Lochovice - Rpety - Felbabka - Rejkovice - papírna (Lochovice) - Obora (Lochovice). Při významném rozvodnění řeky Litavky a případném zatopení některých komunikací budou objížďky stanoveny operativně v součinnosti s PolicIÍ ČR. »
Dopravní omezení na území obce Lochovice
Objízdné trasy na území obce Lochovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.