Hladinoměry - Morkůvky

Boleradice (Haraska)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostu u objektu č. p. 214. Jedná se o minimální četnost hlášení, dle aktuální situace lze hlášení provádět častěji. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise městyse Boleradice povodňovým orgánům ORP Hustopeče a obce Morkůvky. Provozovatelem hladinoměru je městys Boleradice.

Boleradice - pod hřbitovem (Haraska)

Pomocný hlásný profil na mostku pod hřbitovem v JV části městyse Boleradice

Provozovatel: Městys Boleradice