Hladinoměry - Morkůvky

Boleradice (Haraska)

Hlásný profil kategorie C je umístěn v městysi Boleradice na mostu u č. p. 214. Provozovatelem je městys Boleradice.

Boleradice - pod hřbitovem (Haraska)

Pomocný hlásný profil na mostku pod hřbitovem v JV části městyse Boleradice

Provozovatel: Městys Boleradice