Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Morkůvky 113, 691 72 Klobouky u Brna
Tel.: 519 423 125
E-mail: starosta@morkuvky.cz

 

Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 
Tel.: 519 441 011
E-mail: posta@hustopece-city.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Vilém Vyhnálek
Tel.: 519 441 086, 601 578 466       
E-mail: zivotni@hustopece.cz 

Vodní hospodářství
Vedoucí odboru - Bc. Hönigová Jana
Tel.: 519 441 080
E-mail: honigova@hustopece.cz

 

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 54165 1111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra