Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa bydliště (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Brigita Petrášová starostka 724 171 325
Ing. Aleš Trlica místostarosta 777 964 487
Helena Vlasáková účetní OÚ 519 423 125

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Daniel Lupač velitel SDH  
Ing. Jiří Horák zastupitel, člen SDH  
Mgr. Erna Mičudová zastupitelka, zdravotník  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Traktor Lamborgini 05S s vlečkou, zametacím zařízením, ramenovým mulčovačem 1 ks Obec Morkůvky Morkůvky 113, 691 72 Klobouky u Brna Brigita Petrášová
CAS Karosa ASC25-RTHP Obec + JSDH Morkůvky 113, 691 72 Klobouky u Brna Daniel Lupač
Motorová pila 1 ks obec, 1 ks JSDH Obec + JSDH Morkůvky 113, 691 72 Klobouky u Brna Brigita Petrášová
Plovoucí čerpadlo 1 ks Obec + JSDH Morkůvky 113, 691 72 Klobouky u Brna Daniel Lupač
Kompresor Obec + JSDH Morkůvky 113, 691 72 Klobouky u Brna Daniel Lupač
Ruční nářadí Obec Morkůvky 113, 691 72 Klobouky u Brna Brigita Petrášová
Různá zemědělská technika Agros, s.r.o. Morkůvky 237, 691 72 Klobouky u Brna Luděk Veselý

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Morkůvky

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Shromáždiště, nouzové ubytování Morkůvky 207, 
691 72 Klobouky u Brna
Brigita Petrášová

724 171 325

50 --
„Plácka“ u KD Shromaždiště Morkůvky 207, 
691 72 Klobouky u Brna
Brigita Petrášová

724 171 325

-- --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny U Vašulků Morkůvky 20, 691 72 Klobouky u Brna Ladislav Vašulka

777 993 339

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
OÚ Morkůvky Morkůvky 113, 691 72 Klobouky u Brna Brigita Petrášová, Ing. Aleš Trlice 724 171 325, 777 964 487