Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Morkůvky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Tel.: +420 541 637 111

Přímý výkon správy toků:
Závod Střední Morava
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 
Ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek
Tel.: +420 572 552 716, E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Provoz Břeclav
Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav
Vedoucí provozu: Ing. Ladislav Vágner
Tel.: 519 370 253, 602 756 271 E-mail: provozbreclav@pmo.cz
Příslušný správce vodních toků Povodí Moravy, s.p. na území obce Morkůvky

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Morkůvky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Haraska 10200148 4-17-01-0360-0-00
Přestavlcký potok 10196319 4-17-01-0360-0-00
Bezejmenný tok 10201153 4-17-01-0360-0-00
Bezejmenný tok 10193854 4-17-01-0360-0-00