Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Morkůvky

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Morkůvky a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Morkůvky je Haraska. Číslo hydrologického pořadí 4-17-01-0360-0-00. Délka toku je 15,5 km, plocha povodí měří 51 km² a průměrný průtok u ústí 0,07 m3/s. Potok Haraska pramení u Šitbořic, hlavní pramen stéká z Šitbořických nových hor na východ k osadě Martinice, odkud teče na jih. Pod Divákami do ní ústí zprava Divácký potok. Haraska dále protéká městysem Boleradice a obcemi Morkůvky a Brumovice. Před Boleradicemi, ve kterých se stáčí opět na východ, napájí Boleradický rybník. V obci Morkůvky teče severní částí intravilánu.

Podélný profil vodního toku Haraska

Charakteristika vodního toku Haraska

StatistikaTokZvýraznění
Délka toku (km) 15.46 2.80
Max výška (m n. m.) 247.83 191.70
Min výška (m n. m.) 174.04 182.74
Průměrná výška (m n. m.) 202.15 187.35
Převýšení (m) 73.79 8.96
Průměrná sklonitost (°) 0.34 0.61


Přestavlcký potok
 (číslo hydrologického pořadí 4-17-01-0360-0-00) pramení pod vrcholem Ochůzky v k. ú. Klobouky u Brna. Následně vodní tok teče jižním směrem a ústí zleva do vodního toku Haraska. Celková délka vodního toku činí 2.927 km.

Vodní toky na území obce Morkůvky delší než 0,5 km


Základní údaje o vodních dílech na území obce Morkůvky

Přehled vodních děl na území obce Morkůvky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Morkůvky je v současnosti budován jeden rybník na severovýchodní hranici intravilánu na vodním toku Haraska. Jedná se o průtočný rybník s plochou 56,5 ha, který v minulosti na stejném místě již existoval. Jeho účelem je částečně protipovodňová ochrana, zlepšení kvality nivy Harasky a částečně rekreace.