POVODŇOVÝ PLÁN obce Morkůvky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM13693/2018-419/Ju; ze dne 27. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUH/26387/18/492; ze dne 16. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 03. 2018
offline verze 28. 03. 2018
digitalizovaná verze 28. 03. 2018
databáze POVIS 28. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000840.00084
starting _require0.00370.00454
end _require8.0E-50.00462
starting _initRouter1.0E-50.00463
finishing _initRouter0.050740.05537
starting init0.004610.05999
finishing init0.056220.1162
starting postDispatch0.021130.13734
finishing postDispatch0.781660.91899
finish2.0E-50.91901