POVODŇOVÝ PLÁN obce Morkůvky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM13693/2018-419/Ju; ze dne 27. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUH/26387/18/492; ze dne 16. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 05. 2022
offline verze 19. 05. 2022
digitalizovaná verze 19. 05. 2022
databáze POVIS 19. 05. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i