Hladinoměry - Nové Sedlice

Nové Sedlice (Sedlinka)

Hlásný profil kat. C, provozovaný obcí Nové Sedlice, se nachází na přemostění přes tok Sedlinka v obci Nové Sedlice, v blízkosti č. p. 24. Profil, vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv, monitoruje hlídková služba obce. V blízkosti čidla se nachází i vodočetná lať. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Nové Sedlice. Obec dále varuje obce Štítina a Mokré Lazce, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).