Srážkoměry - Nové Sedlice

Nové Sedlice

Srážkoměrné čidlo je umístěno na soukromém pozemku v obecní části Přerovec.