Srážkoměry - Nové Sedlice

Branka

Srážkoměrná stanice se nachází nad obcí Branka u Opavy, u jezu na řece Moravici, nedaleko ČOV. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Dobroslavice

Srážkoměrná stanice se nachází v severovýchodní části obce Dobroslavice na střeše budovy sportovního areálu. Provozovatelem srážkoměru je obec Děhylov.

Nové Sedlice

Srážkoměrné čidlo je umístěno na soukromém pozemku ve statutárním městě Opavě, čtvrti Suché Lazce, lokalitě Přerovec. Provozovatelem je obec Nové Sedlice.

Opava

Srážkoměrná stanice je umístěna ve východní části statutárního města Opava v blízkosti pravého břehu řeky Opavy. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Pustá Polom (Povodí Odry)

Srážkoměrná stanice se nachází severovýchodně od intravilánu obce Pustá Polom u fotbalového hřiště na budově u vysílače. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik. Poznámka 11.1.2024 - v současné době stanice nepřenáší aktuální úhrny srážek, jelikož je v rekonstrukci. Po dokončení bude opět fungovat.