POVODŇOVÝ PLÁN obce Nové Sedlice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/002651/2014; ze dne 18. 06. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy, kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 129114/2013/HKŘ/StJ/4 ; ze dne 01. 07. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 06. 2020
offline verze 15. 06. 2020
digitalizovaná verze 15. 06. 2020
databáze POVIS 15. 06. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i