Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
Tel.: 553 677 550, 602 700 568
E-mail: urad@novesedlice.cz
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
Tel.: 553 756 111
E-mail: posta@opava-city.cz

Krnovská 2955/71C, 746 01 Opava
Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Jiří Vaníček
Tel.: 553 756 870
E-mail: jiri.vanicek@opava-city.cz

Oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu
Vedoucí oddělení - Ing. Marie Kopfová
Tel.: 553 756 886
E-mail: marie.kopfova@opava-city.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222

E-mail: posta@msk.cz

Vedoucí odboru: Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Vedoucí oddělení: Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra