Správci vodních toků

  • Významné vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Vodní tok  Sedlinka
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-03-008
ID toku:  10214986
  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ

Vodní tok  HOZ
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-03-008
ID toku:  10214563
Vlastník pozemku:  Sedláček František, Opavská 42, 74706 Nové Sedlice
  • Správce vodních děl

Vodní nádrž  Sedlinka
Vlastník  Česká republika - Lesy ČR, s. p.