Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Nové Sedlice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Významné vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek-Místek, 738 01
tel.: 956 951 210, e-mail: ost51@lesycr.cz
Vedoucí ST: Ing. Miroslav Kahánek, tel.: 956 951 201, 724 523 966, e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Nové Sedlice:
Rajon 106
Ing. Sylva Lokajová, tel.: 956 951 216, 607 500 582, e-mail: sylva.lokajova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Lesy České republiky s. p. spravuje na území obce Nové Sedlice pouze tento vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Sedlinka 10214986 2-02-03-008

 

  • Vodní toky bez určení správce
Název vodního toku IDVT ČHP
HOZ 10214563 2-02-03-008