Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Opava.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise obce Nové Sedlice.

Osoby na území obce Nové Sedlice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice podél vodního toku. Nejvíce ohrožená je ulice Hlavní, která se uzavírá jako první, v návaznosti na ni není možný přístup na ul. Zahumenní, K Lesu a U Hřiště. Ulice K Lesu a U Hřiště mohou částečně sloužit jako únikové cesty v návaznosti na polní a lesní stezky směr Mokré Lazce a Hrabyně. Ulice Zahumenní může v případě rekonstrukce polní cesty směrem na Suché Lazce fungovat v budoucnosti také jako úniková cesta. V současnosti by v případě velkých dešťů byla z důvodu bahna nesjízdná. »

Dopravní omezení na území obce Nové Sedlice

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

Uzavření silnice III/01255 (ulice Hlavní) Uzavření silnice III/01255 (ulice Hlavní) podél vodního toku Sedlinka v úseku ř. km 3,0-3,9 Sedlinka - 3,9
Uzavření silnice III/01255 (ulice Hlavní) Uzavření silnice III/01255 (ulice Hlavní) podél vodního toku Sedlinka v úseku ř. km 3,0-3,9 Sedlinka - 3,0

 

Objízdné trasy na území obce Nové Sedlice

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy

Úniková cesta z Nových Sedlic na Hrabyni Po ulicích K Lesu a U Hřiště úniková cesta v návaznosti na polní a lesní stezky směr Hrabyně
Úniková cesta z Nových Sedlic na Mokré Lazce Po ulicích K Lesu a U Hřiště úniková cesta v návaznosti na polní a lesní stezky směr Mokré Lazce
 

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.