Hladinoměry - Přítluky

Nové Mlýny (Dyje)

Hlásný profil se nachází na Dyji v jejím ř. km 52,3. Leží mezi tělesem hráze a mostem na levém břehu. Dosažení SPA se zde řídí dle průtoků. Správcem je ČHMÚ Brno.